AKF stipendium

ARVIKA KONSERTFÖRENING

Arvika konsertförenings stipendium 2020

Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika Kommun eller som studerar vid någon av skolorna inom Arvika Kommun eller Musikskolan i Arvika.


Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp och kan även föreslås av lärare. Motivering ska lämnas.


Stipendiet delas ut under 2020 i samband med att stipendiaten eller stipendiaterna ger eller deltar i en konsert. Konsertdag annonseras senare.


Stipendiet för 2021 sökes innan 15 nov 2020.


Ansökan lämnas till:

Arvika Konsertförening

Solbergsgränd 1

671 31 ARVIKA


eller mailas till arvikakonsertforening@gmail.com


___________________________________________________________


Tidigare stipendiater är:
2020 Lovisa Lundmark
2019 Cecilia Werling
2018 Gabriel Nilsson
2017 Nora Heinerud
2016 Simon Henriksson

Arvika Konsertförening

Solbergs gränd 1

67133 Arvika

Tel: 0570 - 819 95

E-post: arvikakonsertforening@gmail.com

Kontaktperson

Ordförande Nils Petter Tveten

Tel: 0047-901 94 583

E-post: arvikakonsertforening@gmail.com

Facebook: Arvika konsertförening

Copyright @ All Rights Reserved