AKF stipendium

Arvika konsertförenings stipendium 2019

Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika Kommun eller som studerar vid någon av skolorna inom Arvika Kommun eller Musikskolan i Arvika.

 

Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp och kan även föreslås av lärare. Motivering ska lämnas.

 

Stipendiet delas ut under 2019 i samband med att stipendiaten eller stipendiaterna ger eller deltar i en konsert. Konsertdag annonseras senare.

 

Stipendiet sökes innan 15 nov 2018.

 

Ansökan lämnas till:

Arvika Konsertförening

Solbergsgränd 1

671 31 ARVIKA

 

eller mailas till arvikakonsertforening@gmail.com.

Arvika Konsertförening

Solbergs gränd 1

67133 Arvika

Tel: 0570 - 819 95

E-post: arvikakonsertforening@gmail.com

Kontaktperson

Ordförande Nils Petter Tveten

Tel: 0047-901 94 583

E-post: arvikakonsertforening@gmail.com

Facebook: Arvika konsertförening

Copyright @ All Rights Reserved